"Aiz Tevis vien paliek tas,
kas turpinās tavos bērnos un bērnu bērnos." I.Indrāne