KONFERENCE "BĒRNU PSIOHOEMOCIONĀLĀ VESELĪBA - RISINĀJUMI IZGLĪTĪBAS SISTĒMĀ"

I sesijas "Atkarības un vardarbība" videoieraksts
II sesijas "Attiecības un ģimene" videoieraksts 
III sesijas "Vērtības un izglītība" videoieraksts latviešu un angļu valodā